This website belongs to and is run by the National Neurodivergence Team, which is funded by Welsh Government. It is one of the resources which helps the Team achieve their aim to improve the lives of autistic people in Wales.

Croeso i eDdysgu Niwrowahaniaeth Cymru

Yn yr adran hon fe welwch gyfres o fodiwlau eDdysgu, sy’n canolbwyntio ar ystod o gyflyrau niwrowahaniaeth. Mae’r modiwlau hyn wedi’u cyd-gynhyrchu gyda, ac yn cynnwys cyfraniadau fideo gan, bobl o fewn y gymuned niwrowahaniaeth.

Bydd yr adran hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda modiwlau newydd wrth iddynt gael eu datblygu.

Os hoffech gysylltu â ni, defnyddiwch y dudalen Cysylltwch â ni. I ddychwelyd i’r prif wefan, cliciwch yma.

Modiwlau

Deall Awtistiaeth

Yn y modiwl hwn, ceir cyflwyniad i beth yw awtistiaeth, sut mae’n effeithio ar fywyd o ddydd i ddydd pobl awtistig, a chyngor ar bethau y gallwch eu gwneud i ddeall awtistiaeth yn well.

Awtistiaeth a Deall Sut i Gyfathrebu’n Effeithiol

Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y pethau y gallwch chi eu gwneud i ddeall y gwahaniaethau mewn ffyrdd o gyfathrebu, ffyrdd o gyfathrebu’n effeithiol a’r yr effaith y gall ffactorau amgylcheddol eu cael ar allu pobl awtistig i gyfathrebu.